ውዕሊ

ብዙሕ ጥያቄ ይሃልይኻ ናይ ኹሉ መልሲ ኣለና እዩ

? እዚ ኣፕሊኬሽን ከመይ ገይረ ክጥቀሞ ይኽእል

ቅድሚ ሀዚ ተጠቃሚ ተኔርኻ ዶንዶን ኣፕሊኬሽን ብምውራድን
ምጥቃም ይከኣል እ

ሓደጋ ኣጋጢሙኒ

ብዛዕባ ዶንዶን ስለ ንጭነቅ ናብ ስልክና ብምድዋል ሓገዝና
ተግኒ ትኽእል ኢኻ

? ከመይ ገይረ ብንእሽተይ ዋጋ ከግኒ ይኽእል

ናብ ግርጅትና ገፅ ብምእታው ንመሓዙትኻ ብምግባዝ ምቅናስ
ትኽእል ኢኻ

? ከመይ ገይረ መሓዙተይ ከእቲ ይኽእል

ናብ ግርጅትና ገፅ ብምእታው: ናብ መሓዛይ ዝብል ብምኻድ
:መሓዙት ምእታው ይከኣል እዪ

? ከመይ ገይረ ካብ ሰራሕ ወፃኢ ክኾን ይኽእል

ናብ መልእኽቲ ዝብል ብምእታው ዝደለኻዮ ስራሕ ምምራፅ
ይከኣል እዪ

ብኣጋጣሚ ናብ ችግር ተኣቲውካ

ናብቲ ኣፕሊኬሽን ብምእታው ሓገዝ ብምጥያቅ ብኣካል ወይ
ብስልኪ ብቅዓታዊ ሓገዝ ተግኒ ትኽእል ኢኻ : 0114848750

ብኣኻ ስልንግደስ: ልኣና ስለ ትጠቅመና ኩሉሻዕ ምሳኻ ኢና

ኣብ ዶንዶን ብዝምችወካ ስራሕ ተወሳኺ ኣታዊ ተግኒ ትኽእል ኢኻ

ኣብ ዶንዶን ብዝምችወካ ስራሕ ተወሳኺ ኣታዊ ተግኒ ትኽእል ኢኻ

..

ናይ ስራሕኻ ዋጋ ናብ ዓማዊልካ ለኣኽ

ናይ ስራሕኻ ዋጋ ናብ ዓማዊልካ ለኣኽ

ንዓማዊልኻ በዚ ዝተጠቀሰ ዋጋ ከምዝስራ ተረጋግፀሎም ትኽእል ኢኻ

ብቐጥታ ናብ ዶንዶን ሒሳብ ምሕላፍ

ብቐጥታ ናብ ዶንዶን ሒሳብ ምሕላፍ

ብናይ ኣፕል ሒሳብ ብምጥቀቃም ንዓማዊልኻ ክትፅበዮም ኣይትግደድን

ንዓኻ ዝቐርበካ ስራሕ ምረፅ

ንዓኻ ዝቐርበካ ስራሕ ምረፅ

ብዓኻ ዝቀርበካ ቦታ ብምምራፅ ግዜኻ ትቁጥብ ትኽእል ኢኻ

ከም ዶንዶን ኾይንኻ ከመይ ትሰርሕ ትኽእል?

ኣብዚ ከመይ ገይርካ ከም ትጥቀም የርእየካ እዩ

ስራሕ ጥያቄ ስራሕ ጥያቄ

ስራሕ ብምቅባል ጀምር

ስራሕ ጥያቄ
እቲ ስራሕ ብኽንደይ ከምትሰርሖ ንዓማዊልካ ዋጋ ንገሮም: እቲ ስራሕ ብኽንደይ ከምትሰርሖ ንዓማዊልካ ዋጋ ንገሮም:

እቲ ስራሕ ብኽን ደይ ከም ዝተገመተውን ዋጋ ልኣኸሎም

እቲ ስራሕ ብኽንደይ ከምትሰርሖ ንዓማዊልካ ዋጋ ንገሮም:
ዘቅረብዎ ስራሕ ተቀበሎም ዘቅረብዎ ስራሕ ተቀበሎም

ኣብቲ ቦታ ምስተገነኻ ነቲ ስራሕ ንምጅማር ክሊክ ግበር

ዘቅረብዎ ስራሕ ተቀበሎም
ኣብ መወዳእታ ኣብ መወዳእታ

ኩሉ ስራሕኻ ምስ ወዳእኻ ስርሐይ ወዲአ በል

ኣብ መወዳእታ

ክንደይ ሰዓት

ነቲ ኣፕሊኬሽን ንምጥቃም ሓገዝ :

ነቲ ኣፕሊኬሽን ንምጥቃም ሓገዝ :

ቲ ኣፕሊኬሽን ብምኽፋት ሓገዝ ዝብል ብምርጋፅ : ብቅዓታዊ ሓግዝ ምግናይ ይከኣል እዩ

ብትዊተር ይከታተሉና

ብትዊተር ይከታተሉና

ጊዜዊ ኣፕሊኬሽን ንምግናይ ንዓና ብሓፈሻዊ ገፅ ብምእታይ ይግንዩና @DndoonApp