Sharciga iyo shuruucda
Shuruudaha iyo shuruucda heshiiska

Iyadoo la eegayo heshiiskan,dhinaca
koowaad (shirkadaTalabat Al-Tijaria,leh
diwaangalin ganacsi No:
1010472753,xarunteeduna tahay Riyadh)
ahna malkiilaha calaamada ganacsi
(Dndoon), oo ku bixisaa adeegyadeda
qaabka alektaroonikada. Ayado la
cadeynayo qaabka heshiis ee u dhaxeya
labada dhinac,dhinaca labaad (macmiilka)
marka u isticmaalayo adeegyada
elaktaronikada ee dhinaca kobaad waxa
uu u ogolaanaya shuruudaha so socda:
1- Waa inow la wadaaga (Shirkadda
Talabat Al-tijaria) dhamman xogta
shaqsiga ah ee loo bahanyahay, iyo
cusbooneysinta xogaha kuso kordha ee la
xariira, oo tusaale ahaan ey kamid yihiin
(aqoonsiga wadan ama baasaboor iyo
deganashaha (Iqamada),cinwaanka
iimelka, talefon nambarka iyo goobta
degaanashaha).
2- Doorka dhinaca kobaad ee heshiiskan
waxow ku kooban yahay inow madal isku
xirta (macaamiisha)iyo dadka adeegyada
bixinaya (wakiilada)si ey u fududeyso
adeeg gaarsiinta wakiilada ee shixnadaha
iyo dalabaadka ee (macaamisha) iyadoon
wax faragalin ah kulaheyn qaabka lo
sameeyay, lo cabeeyay ama loo
baakadeyay iyo wixi lamid ah.
3- Waxa waajib ku ah dhinaca labaad inow
ilaaliyo in si joogta ah uu internet ugu
xiranyahay uusana xidhin ama isdhaafin
xiriirka wakiilka si loo fududeeyo geynta
alaabta. Sidoo kale dhinaca labaad waxa
waajib ku ah inow gudoomo dalabka
marka uu hubiyo kadib. Haddi inta uusan
la wariin kadib marka uu hubiyo, dhinaca
kobaad waxa uu xaq uleeyahay inow ka
jaro qiimaha dalabka akoonka macmiilka
ama ow ka weydiisto inow bixiyo. Dhinaca
labaad ayaa qaadanaya dhib walba oo ku
dhaca dhinaca kobaad, wakiilka ama
dhinac walba ee ka dhasha in uusan
gudoomin dalabka ama alaabta.
4- Dhinaca labaad waa inow si cad ugu
hogaansama asteynta barta uu ku
gudoomayo dalabka waana inow jooga
halkaas si uu ula wareego alaabta
kunabixiyo lacagta. Hadii uusan joogin
halkaas waxa u banaan dhinaca kobaad
inow kajaro qiimaha gaarsiinta una
tixgaliyo in alaabti uu gaarsiyay
5- Haddi ey dhacdo in wakiilka uu gaadho
barta u dhinca kobaad cayimay
(Macmiilka) kalana wareegi waayo
dalabka ama uusanba ka jawaab celin
wicitaanadiisa ama u ismoogeysiiyo qaab
walba ha u dhacdee, waxaa u banana
dhinaca kobaad in u akoonka macmiilka
kajaro qiimaha dalabka oo dhameystiran
ama uu ka dalbado inow bixiyo qiimaha
dalabka. Haddi uu arinkaas soo noqnoqdo
waxa u banana dhinaca kobaad in uu ka
qaato wax walba uu u arkayo munaasib
sida inow sharciga la tiigsado taaso
kadhan ah dhinaca labaad (macmiilka),
sido kale waxa u banana ama uu xaq u
leyahay in uusan aqbalin dalabaad kaga
yimaada dhinaca labaad
6- Dhinaca kobaad waxow dadaal walba
ku bixinayaya gudbinta
dalabaadka/alaabaha sida ugu dhaqsiyaha
badan
7- Hadii ey jirto duruuf adag ama dhinaca
kobaad uusan awoodin isku xiritaanka
dalabaadka dhica labaad iyo wakiilka waxa
la ogeysiinaya macmiilka xiliga hadi la
awoodo ayadon wax masuliyad ah qadeyn
dhinaca kobaad
8- Dhinaca labaad waxa wajib ku ah inow
hubiyo nambarada, tiradda, qeexitaanka
iyo qaababka shixinadaha/dalabaadka
lagu warejiyay,ayado la tixraacayo liiska
dalabaadka ee u diwaangashan, haddi
wafaqsaneyn ama wax maqanyihiin waxa
ku waajib ah in uu wakiilka la xiriir si
dalabka la dhameystiro ama uu iska diido
mudo 3 daqiiqo gudaheed ah
10- Hubinta badqabka alaabaha iyo
kuhaboonaanta isticmaalka addanaha waa
mas'uuliyadda gaarka ah ee macmiilka
11. Dhinaca labaad waxa uu u
hogaansamayaa inowsan u isticmaalin
aalada app-ka in uu ku dalbado
waxayalaha mamnuuca ah iyo dalabaadka
aan la ogaleyn is la isdhaafsado ama u
baahan ogalaasho sharci inad heysasato
ama kahor imaneysa nidaamka iyo
sharciga boqotooyada Sacuudi Carabiya.
Kaligii ayaana qaadaya masuuliyada sharci
hadii uu dalbado ama lagu warejiyo
dalabaad khilaafsan nidaamka iyo sharciga
boqortooyada Sacuudiga isagoon ka helin
ogolaasho qeybaha ey quseyso
12.Dhinaca labaad waxow iska deynaya
dhinaca kobaad haddi u aqbalo ama ku
wareejiyo waxyabo mamnuuc ah ama aan
la ogolyen in la is dhaafsado
13. Dhinaca labaad waxa uu u
hogaansamya bixinta qiimaha dalabaadka
oo uu wakillka bixiyay kaash ahaan kahor
inta uu lawareegin dalabka, waa haddi uu
ku bixinin qaabka lacag bixinta ee
elaktroonikada ah
14. Haddi ey dhacdo wax carqaladeyn
marka la xiriira la wareegida dalabaadna
ama in lagu guda jiro waxaa waajib ku ah
dhinaca labaad inow ogeysiiyo dhinaca
kobaad sitoos ah muddo saddex daqiiqo
gudahood ah. Haddi uu intaas ku
gudaheeda ku ogeysiinwaayo waxa loo
aqoonsanaya dalabkaas mid la aqbalay
dhanka dhinaca labaad intaas wixi ka
danbeeya waxow ku weynayaa xaqiisa ah
inow dalbado lacag celin
15- Dhinaca labaad waxey garawsanyihiin
in haddi ey dhacado duruuf ama shil gaari
sababi karto dahitaanka lawareegida
dalaabaadkisa u diiwangashan dhinaca
kobaad mana qadanayaan dhinaca kobaad
ama wakiilka wax mas’uuliad ah oo
dhacdooyinkaas ku xiriira,
16. Dhinaca labaad waxey garawsanyihiin
iney lagamamaarmaan tahay wanaga iyo
xushmada hadlka wakiilada ama
matalayaasha dhinaca kobaad. Wixii ka
dhasha u jabinta iyo ka hormaashaha
waaxa wax laga weydiinaya shikhsiga
17.Dhinaca labaad waxow ogolaanaya
keydinta xogahiisa hadba inta uu dhinaca
kobaad u baahdo ee daqadahiisa
elektaronikada, waxa kaluu ogolaanaya in
dhinaca kobaad la wadaado xogahiisa
hadba inta uu arko suragal qeybaha
ganacsi iyo dowlada. Xaq umalahan
dhinaca labaad inow kahir imaado si
walba iyo qaab walba
18.- Dhinaca labaad waxey garawsanyihiin
iney lagama maarmaan tahay la xariirida
dhinaca kobaad iyo wakiilada iyadoo
lamarayo baraha xiriir ee lo asteeyay, wixii
ka baxsan barahaas dhinaca labaad
waxow ogyahay ineysan dhaafsaneyn
isaga
19- Dhinaca labaad waxow u
hogaansamaya siyaasaddaha dhinaca
kobaad (ey kamid tahay siyaasadda
asturnaanta), iyo nidaamyada ey
go’aamiyaan iyo cusbooneysintoda, iyo
isbadalada lagu sameeyo.
20.Waxa waajib ku ah dhinaca labaad
(macmiilka) marka uu jiro is afgaranwaa
ku saabsan heshiiskan in uu is toos ah ula
xiriiro dhinaca kobaad kahor inta uus
gaarsiin jihooyinka ku shaqada leh
21.heshiiskan waxow u hogaansamaya
nidaamyada looga dhaqmo boqortooyada
Sacuudi Carabiya, haddi wax is afagaran
waa ah so dhexgalo labada dhinac oo ku
saabsan macneynta ama fulinta
shuruudaha heshiiskan waxaa lagu
dhameynaya “qaab hoose” mudo kusiman
30 maalmood marka uu dhinac kamid ah
ogeysiiyo dhinaca kale rabitaankiisaah
inow xaliyo isfahanwaaga ayado lo marayo
qaabka xiriir ee labada dhinac isla gartaan.
Haddi eysan dhicin taas labada dhinac
waxey kukala gar naqsanayaan qaabka
qaarsoor ee raacsan rugta gacacsiga ee
magaalada Riyadh.