कार्यको स्थानहरू

हाम्रो शहरहरू

आभा

आभा

उंचाई को राज्य र कल्पनाको घर

खामीस मुशाईत

खामीस मुशाईत

खामीस अल खैर र यसको वातावरण अद्भुत छ

Jazan

Jazan

पृथ्वी र मानिस को स्वर्ग हो

चाँडै राज्यको सबै क्षेत्रहरुमा

चाँडै राज्यको सबै क्षेत्रहरुमा

रियाध

रियाध

मरुभूमिमा रत्न